Ειδικά προϊόντα factoring

Διαχειριστικό factoring

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δεν έχουν ως προτεραιότητα την άντληση ρευστότητας αλλά τη μείωση του λειτουργικού τους κόστους μέσω της διαχείρισης και είσπραξης των απαιτήσεών τους.

Invoice discounting

Αφορά σε επιχειρήσεις που σκοπό έχουν την άντληση ρευστότητας μέσω της εκχώρησης συγκεκριμένων απαιτήσεων ικανής διασποράς και ελεγμένης φερεγγυότητας.

Reverse factoring

Το reverse factoring αφορά σε ειδική κατηγορία υβριδικών προϊόντων. Αφορά σε έναν ισχυρό αγοραστή και των προμηθευτών αυτού με σκοπό τους μεταξύ τους ευνοϊκότερους οικονομικούς όρους.