Νέα

7 Ιουλίου 2023
Η Optima factors παρουσιάζει τη νέα, αναβαθμισμένη ψηφιακή πλατφόρμα "e-factor"
3 Φεβρουαρίου 2022
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. της Optima Factors S.A..
1