Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Επωνυμία εταιρείας
Optima factors Πρακτορεία Επιχειρηματικών Απαιτήσεων Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Διεύθυνση
25ης Μαρτίου & Ιερά Οδός 259, T.K. 12244, Αιγάλεω, Αθήνα.

Α.Φ.Μ.
094505340

Γ.Ε.ΜΗ
003033901000

Τηλέφωνο
+30 210 6803000

Fax No.
+30 210 6803070

e-mail
info@optimafactors.gr
Φόρμα επικοινωνίας

(Τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν)

Όνομα*:
Επώνυμο*:
E-mail*:
Τηλέφωνο*:
Εταιρία*:
Θέση στην Εταιρία:
Οδός:
Περιοχή:
Περιοχή:
Πόλη:
Τ.Κ.:
Νομός:
Σχόλια - παρατηρήσεις*:
Κωδικός*:
Security code
Για περιορισμό του spam, σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε στο δεξί πεδίο τους χαρκτήρες που εμφανίζονται στο αριστερό πεδίο