Η Optima factors δραστηριοποιείται με τη σημερινή της επωνυμία από τον Οκτώβριο του 2019 & είναι η νομική συνέχεια της προϋπάρχουσας Laiki Factors & Forfaiters A.E. που ανήκε στην CPB Popular Bank της Κύπρου. Η εταιρεία ιδρύθηκε και ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1998 από την Ευρωπαϊκή Λαϊκή Τράπεζα.  περισσότερα
Ο όρος Factoring προέρχεται από τα λατινικά όπου Factor είναι «αυτός που διαχειρίζεται υποθέσεις τρίτου και τρέχει τις διαδικασίες σύμφωνα με τις επιθυμίες και εντολές του». περισσότερα
Η ομάδα της Optima factors δραστηριοποιείται και διαχειρίζεται την επιχειρηματική σχέση μέσα στο περιβάλλον της αγοράς της, δομημένη μέσα από το cell system concept. περισσότερα
   
10/3/2021
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 2021
10/3/2021
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ
7/22/2020
Έκθεση CRR 2019
7/8/2020
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2019
6/8/2020
Ισολογισμός 2019
10/10/2019
Ερωτηματολόγιο KYC-AML Optima factors - Οκτώβριος 2019
6/12/2019
Επανεκλογή του CEO της LFF στο EXCO της FCI
5/16/2019
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2018
4/3/2019
Έκθεση CRR 2018
9/27/2018
Έκθεση Ελέγχου LFF 2017
6/29/2018
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2017
6/29/2018
Έκθεση CRR 2017
12/7/2017
Έκθεση CRR 2016
7/26/2017
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2016
10/21/2016
Κοινή συνεδρίαση με τα μέλη της FCI στην Αθήνα
6/10/2016
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2015
7/28/2015
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2014
 25ης Μαρτίου & Ιερά Οδός 259,
12244, Αιγάλεω
Αθήνα
Tηλ: +30 210 6803000
Fax: +30 210 6803074
info@optimafactors.gr