Εγχώριο factoring

Εγχώριο factoring με αναγωγή

Αφορά σε εμπορικές συναλλαγές που αναπτύσσονται μόνο μέσα στον ελλαδικό χώρο. Αναλυτικότερα:

Η Optima factors καλύπτει τις παρακάτω ανάγκες του συνεργαζόμενου προμηθευτή 

Εγχώριο factoring χωρίς αναγωγή

Αφορά σε εμπορικές συναλλαγές που αναπτύσσονται μόνο μέσα στον ελλαδικό χώρο και η Optima factors καλύπτει επιπρόσθετα με τις υπηρεσίες του Εγχωρίου με αναγωγή και τον Πιστωτικό κίνδυνο. Η συνεργαζόμενη εταιρία θωρακίζεται από την αδυναμία πληρωμής των αγοραστών αυτής.