Προφίλ

Η Optima factors AE ανήκει 100% στον Όμιλο επιχειρήσεων της Optima bank από το 2020. Σκοπός μας η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας στον χώρο του factoring.
 
Είμαστε μέλος της Ελληνικής Ένωσης Πρακτόρων Επιχειρηματικών Απαιτήσεων καθώς και του διεθνούς οργανισμού (Factors Chain International) F.C.I. Στοχεύουμε στην κάλυψη των αναγκών και ολοκληρωμένων λύσεων, ιδιαίτερα για τους πελάτες μας με εξαγωγικό προσανατολισμό.
 
Στην Optima factors AE διαθέτουμε εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, λειτουργούμε με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και εκπληρώνουμε την πελατοκεντρική μας προσέγγιση με διασπορά χαρτοφυλακίου σε όλους τους κλάδους δραστηριότητας. Επιτυγχάνουμε ταχύτητα και ευελιξία μέσω της άρτιας μηχανογραφικής υποστήριξης και της συνεχούς εξέλιξής μας.

Όραμα & αξίες

Να αποτελέσουμε σημείο αναφοράς για τον επιχειρηματικό κόσμο στο χώρο του factoring