Αιγιαλείας 32 & Παραδείσου,
15125 Μαρούσι
Αθήνα
Tηλ: +30 210 6803000
Fax: +30 210 6803070
info@optimafactors.gr

Βρίσκεστε εδώ:
Αρχική σελίδα > Υπηρεσίες > Factoring >
Σχετικά με το Factoring

Ο όρος Factoring προέρχεται από τα λατινικά όπου Factor είναι « αυτός που διαχειρίζεται υποθέσεις τρίτου και τρέχει τις διαδικασίες σύμφωνα με τις επιθυμίες και εντολές του».

Στα αρχαία χρόνια οι πλούσιοι Λατίνοι αντί να ασχολούνται οι ίδιοι ανέθεταν την διαχείριση των περιουσιών τους, της παραγωγής, των πώλησης των προϊόντων και της είσπραξης, καθώς και την στρατολόγηση των αναγκαίων ανθρώπινων πόρων σε τρίτους ανεξάρτητους και εδεικευμένους φορείς, τους Factors. Επί πλέον και έναντι των αναμενόμενων χρηματικών εισροών από τις πωλήσεις των προϊόντων, ζητούσαν προκαταβολές από τους Factors, που με την τελική είσπραξη εκκαθάριζαν και τους σχετικούς λογαριασμούς.


 

Κατά αναλογία σήμερα το Factoring, όπως εφαρμόζεται στις αναπτυγμένες αγορές, αποτελεί συμφωνία αγοράς βραχυπρόθεσμων εμπορικών απαιτήσεων (trade receivables) μιας εταιρίας από έναν ειδικευμένο χρηματοοικονομικό ενδιάμεσο ( Factor), που με σημαντικά χαμηλότερο κόστος διαχειρίζεται λογιστικά και παρακολουθεί αυτές μέχρι την εκκαθάριση τους Σε κάθε περίπτωση και επειδή ο Factor υποκαθιστά την εταιρία στις απαιτήσεις της και χρωστά σ’ αυτήν τις τιμολογημένες αξίες που αγόρασε, μπορεί και χορηγεί προκαταβολές μέχρι ένα ποσοστό της αξίας τους έως την τελική είσπραξη/ εκκαθάριση από τους αγοραστές – οφειλέτες.

Έτσι οι εταιρίες που χρησιμοποιούν το Factoring συγκεντρώνονται περισσότερο και με χαμηλότερο κόστος στην κύρια αποστολή τους που είναι:

  • η βελτίωση της ποιότητας των προιόντων και υπηρεσιών τους
  • η προσέλκυση νέου πελατολογίου
  • η αναγνώριση, ανάλυση, σχεδιασμός και εκμετάλευση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών

Το Factoring απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που αναπτύσσουν επαναληπτικής αγοραστικής συμπεριφοράς επιχειρηματικό πελατολόγιο, με περιόδους αποπληρωμής τους 1-6 μήνες. Εξαιρετικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που, καθώς μεγαλώνουν, εμφανίζουν στην ανάπτυξη, οργάνωση και λειτουργία των λογιστηρίων και των εισπρακτικών μηχανισμών αδυναμίες και αναποτελεσματικότητες, το Factoring προσφέρει αξιόπιστες και χαμηλού κόστους λύσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι η World Bank με παρεμβάσεις τόσο σε κυβερνήσεις αναπτυσσόμενων κρατών αλλά και στους Παγκόσμιους Οργανισμούς των Factors συστήνει και προτείνει την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω Factoring.


κορυφή σελίδας