Αιγιαλείας 32 & Παραδείσου,
15125 Μαρούσι
Αθήνα
Tηλ: +30 210 6803000
Fax: +30 210 6803070
info@optimafactors.gr

Βρίσκεστε εδώ:
Αρχική σελίδα > Αίθουσα τύπου >
Αίθουσα τύπου - Προβολή καταχώρησης

7/8/2020
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2019

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο "σχετικό αρχείο" για να δείτε τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 31/12/2019 της Optima Factors SA

Σχετικό αρχείοκορυφή σελίδας