Αιγιαλείας 32 & Παραδείσου,
15125 Μαρούσι
Αθήνα
Tηλ: +30 210 6803000
Fax: +30 210 6803070
info@optimafactors.gr

Βρίσκεστε εδώ:
Αρχική σελίδα > Αίθουσα τύπου >
Αίθουσα τύπου - Προβολή καταχώρησης

6/29/2018
Έκθεση CRR 2017

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

& ΔΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

 

Έτους 2017

 

σύμφωνα με Capital Requirements Regulation (CRR)Σχετικό αρχείοκορυφή σελίδας