Αιγιαλείας 32 & Παραδείσου,
15125 Μαρούσι
Αθήνα
Tηλ: +30 210 6803000
Fax: +30 210 6803070
info@optimafactors.gr

Βρίσκεστε εδώ:
Αρχική σελίδα > Η εταιρεία >
Εταιρική κουλτούρα & δομή

Η ομάδα της Optima factors δραστηριοποιείται και διαχειρίζεται την επιχειρηματική σχέση μέσα στο περιβάλλον της αγοράς της, δομημένη μέσα από το cell system concept.

Το cell system αναγνωρίζει και σέβεται την ατομικότητα και συμμετοχή της μονάδας του ανθρώπινου παράγοντα στην δημιουργία αξιών, μέσα από συνεχή μάθηση, βελτίωση και ατομική ικανοποίηση. Είναι Multitask δραστηριότητα (πλήρες φάσμα και εικόνα της εταιρικής λειτουργίας), αποδέχεται και τοποθετεί το knowledgeable human capital, ως το πιο σημαντικό κεφάλαιο και προϋπόθεση στην επιτυχή ενάσκηση οποιασδήποτε συστηματοποιημένης, μεθοδευμένης και καλά στοχευμένης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Αποτελεί σχήμα και δομή συνεχούς και ανοικτής επικοινωνίας, άντλησης, ανάλυσης και κεφαλαιοποίησης κάθε είδους πληροφορίας που αφορά στην δραστηριότητα της ομάδας.

Στοχεύει στη συνεχή ανάπτυξη και διατήρηση ενός ευέλικτου και άμεσα προσαρμοζόμενου δεσμού στις απαιτήσεις του μεταβαλλόμενου μάκρο και μίκρο περιβάλλοντος των αγορών ενδιαφέροντος μας.

Παροτρύνει την πρωτοβουλία και την γένεση νέων ιδεών  μέσα από τα cells, με επικοινωνία των μελών της ομάδας, πρόσωπο με πρόσωπο και διαχείριση των σχέσεων με  "Management by walking around and by walking away."

Ο συντονισμός δράσης των ανθρώπων μας στηρίζεται σε «κλήσεις συνεργασίας» και task force προσέγγιση, όπου απαιτείται, σε αντίθεση με την παραδοσιακή, by command και αυστηρά administrative ιεραρχική λογική. Η καθημερινή λειτουργία τέλος, τόσο των εμπλεκομένων υπηρεσιών και προϊοντικών μας μονάδων, όσο και των συναλλαγών με την πελατεία και τους τρίτους, υποστηρίζεται από την εφαρμογή του Four Eyes Principle.


κορυφή σελίδας